Welkom op de website van JUVAT

JUVAT is de algemene alumnivereniging van de Faculteit Rechtswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Zo’n 1.000 rechtenalumni zijn al lid van JUVAT.

JUVAT is enerzijds een gezelligheidsvereniging en anderzijds heeft zij het karakter van een studiekring. JUVAT stelt zich tot doel om de band tussen de afgestudeerden aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg onderling en tussen deze afgestudeerden en de faculteit en universiteit te onderhouden en te versterken. Als alumnivereniging wil JUVAT fora bieden waarbinnen afgestudeerden hun netwerken kunnen uitbreiden en onderhouden. Daarnaast wil JUVAT bijdragen aan het op peil houden van juridische kennis van haar leden. Met het oog hierop organiseert JUVAT verschillende activiteiten en houdt JUVAT haar leden op verschillende manieren – bijvoorbeeld door een regelmatig verschijnende elektronische nieuwsbrief – op de hoogte van ontwikkelingen op universiteit en faculteit. Voor oud-actieve leden van Magister JFT worden door Gister jaarlijks twee aanvullende activiteiten georganiseerd.

JUVAT in het land

JUVAT leden hebben gemeen dat ze allemaal in Tilburg gestudeerd hebben. Na hun afstuderen zijn ze echter uitgewaaierd over heel Nederland en zelfs tot ver daarbuiten. Daarom organiseert JUVAT niet alleen activiteiten in Tilburg e.o. Er zijn inmiddels vier regionale kringen - in Amsterdam, Brabant en Den Haag - die regelmatig activiteiten organiseren.

JUVAT Twitter, Hyves & Linkedin

Volg JUVAT op twitter. JUVAT is ook te vinden op hyves en linkedin. Om lid te worden van de JUVAT-groepen op deze sites, ga je naar:
JUVAT hyves of JUVAT LinkedIn