Notice: Undefined variable: content_parts in /home/juvat/domains/juvat.nl/public_html/index.php on line 125
Juvat; Juristen Vereniging Voor Afgestudeerden In Tilburg

Prof. Herman Schoordijklezing 2012

Datum: 17 april 2012

De Prof. Herman Schoordijk Lezing 2012 zal op dinsdag 17 april door prof. mr. Huub Willems worden gehouden.

Prof. mr. Huub Willems is plaatsvervangend raadsheer van de Ondernemingskamer en bijzonder hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot 2009 was hij vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam en van 1996 tot 2009 voorzitter van de Ondernemingskamer.

Huub Willems zal spreken over Ondernemingsrecht in recent historisch en rechtsvergelijkend perspectief.

Het ondernemingsrecht als zelfstandig juridische deelgebied van wat vroeger handelsrecht heette, heeft zich de afgelopen 40 jaar, namelijk sinds 1972 toen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Nederland werd ingevoerd, waaraan de toenmalige Tilburgse hoogleraar Löwensteyn zijn preadvies voor de, mede door de toenmalige Tilburgse hoogleraar Deelen nog maar net opgerichte, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking wijdde, ontwikkeld tot een zelfstandig vakgebied. Het handelsrecht is een stille dood gestorven, het ondernemingsrecht daarentegen, waarin allerlei juridische disciplines samenkomen, bruist van dynamiek. Zijn intussen omvangrijke, weer tot verzelfstandiging van onderdelen leidende inhoud is onderhevig aan en soms ook speelbal van voortdurend wisselende opvattingen, maatschappelijke zowel als politieke, en aan internationale en rechtsvergelijkende beïnvloeding. In vogelvlucht, en dus met een bird's eye view, zal de gang van het ondernemingsrecht in vier decaden worden besproken.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in de foyer van gebouw D. De lezing zal aanvangen om 20.00 uur in zaal Dz1. Na afloop zal een borrel plaatsvinden.

Aanmelden kan via juvat@tilburguniversity.edu.

« Ga terug naar het overzicht