Lid worden van JUVAT

Alle afgestudeerden aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg (zowel bachelors als masters) kunnen lid worden van JUVAT. Overige belangstellenden, zoals medewerkers van de faculteit die elders hebben gestudeerd, kunnen zich aanmelden als 'begunstiger'. Ook zij zijn van harte welkom bij de verenigingsactiviteiten. Ben je actief geweest bij Magister JFT, wordt dan lid van Gister. Je bent dan automatisch ook lid van JUVAT.

Tien voordelen van een lidmaatschap van JUVAT

  1. officiële registratie als alumnus aan de Universiteit van Tilburg.
  2. gratis ontvangst van het alumni magazine Until (drie à vier keer per jaar) met informatie voor en over afgestudeerden.
  3. gratis ontvangst van het faculteitsblad SecJure.
  4. gratis elektronische JUVAT nieuwsbrief.
  5. toegang tot alle activiteiten van JUVAT.
  6. toegang tot alle universiteitsbrede alumni activiteiten.
  7. JUVAT-leden kunnen zich abonneren op het Faculteitsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de Tilburgse rechtenfaculteit. Een unieke mogelijkheid om op de hoogte te blijven van alle nieuwste ontwikkelingen binnen de Tilburgse rechtenfaculteit, van recente publicaties van Tilburgse onderzoekers, vernieuwingen in het onderwijs, etc. Je kunt je aanmelden door je naam en e-mailadres te mailen naar info@juvat.nl
  8. JUVAT-leden kunnen zich aanmelden voor de Tilburgse juridische internetbibliotheek TILL. Deze internetbibliotheek kent een wekelijkse nieuwsbrief met onder meer nieuwsberichten met hyperlinks naar actueel juridisch nieuws, full text online juridisch wetenschappelijke publicaties, congressen en nieuw aan de bibliotheek toegevoegde links. Aanmelden kan via till@uvt.nl
  9. gratis advies door het Loopbaan Advies Centrum (LAC) tot één jaar na afstuderen
  10. een UvT-alumnipas, waarmee je onder andere toegang tot faciliteiten van de universiteitsbibliotheek hebt.

Hoe kan ik lid worden?

Op elk moment van het jaar is het mogelijk lid/begunstiger van JUVAT te worden. Lid worden kan door het invullen van het inschrijfformulier. Het gescande formulier kan per email verzonden worden naar info@juvat.nl, of per post opgestuurd worden naar JUVAT, p/a Tilburg Law School
Kamer M 210
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290

De contributie bedraagt € 20,- per kalenderjaar. De afgestudeerde jurist die binnen een jaar na zijn afstuderen lid wordt, krijgt een eenmalige korting op de contributie en betaalt € 10,-.
Voor partners is er het zogenaamde 'partnerlidmaatschap' waarvoor de contributie € 25,- per kalenderjaar bedraagt. Na aanmelding als lid ontvang je een formulier voor het afgeven van een doorlopende machtiging voor het betalen van de contributie per automatische incasso. De contributie wordt vervolgens jaarlijks in het eerste kwartaal afgeschreven.

Voor het actueel houden van het ledenbestand verzoekt het bestuur u om als uw adresgegevens en/of e-mailadres wijzigen, dit door te geven via info@juvat.nl.

Cadeaulidmaatschap

Studeert uw zoon of dochter binnenkort af aan de Tilburgse juridische faculteit? Geef het eerste jaar lidmaatschap cadeau! Mail naar info@juvat.nl voor de mogelijkheden.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@juvat.nl. Het lidmaatschap wordt dan met ingang van het eerstvolgende nieuwe kalenderjaar, per 1 januari, beëindigd.