Links/ Partners

JUVAT werkt in het Montesquieu alumninetwerk samen met verschillende partners die zich eveneens richten op alumni van de Faculteit Rechtswetenschappen:

Faculteit Rechtswetenschappen

Gister

Magister JFT

NOSO, alumnivereniging voor bestuurskunde

De Tiende Penning, alumnivereniging voor fiscaal recht en fiscale economie

Zie verder: http://www.uvt.nl/alumni/