Notice: Undefined variable: content_parts in /home/juvat/domains/juvat.nl/public_html/index.php on line 125
Juvat; Juristen Vereniging Voor Afgestudeerden In Tilburg

algemene ledenvergadering

Datum: 25 juni 2012

achtentwintigste Algemene Ledenvergadering van JUVAT

maandag 25 juni 2012 om 19.00 uur in zaal Dz3 op de campus van de Universiteit van Tilburg

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag van het afgelopen jaar door de voorzitter

3. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012
 Het verslag en de begroting zullen ter vergadering worden uitgereikt en door de penningmeester worden toegelicht.
 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2012 vast te stellen op € 20,-.

4. Verslag door de kascontrolecommissie 2011

5. Décharge bestuur 2011

6. Benoeming bestuur 2012
Voorgesteld wordt het nieuwe bestuur te laten bestaan uit:
Mr. Gerben van Oijen voorzitter
Mr. Joosje van den Munckhof secretaris
Mr. drs. Jerom Coppus penningmeester
Danique van Abeelen LL.M bestuurslid centrale activiteiten


7. Benoeming kascontrolecommissie 2012

8. Rondvraag

9. Sluiting

« Ga terug naar het overzicht